تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


گفت اصل بده ؟
گفتم مادرم کنیز زینب ..
بابامون هم غلام عباس ...
داداشم غلام علی اکبر ...
خودمم کنیز رباب...
ما اصل و نصبمون غلام در خونه حسینه...

گفت تو دنیا چی داری ؟؟
گفتم یه چادر مشکی...! یه شال عزا ...!
و یه سر که اگه بخواد افتاده زیر پاش !
خندید گفت روانی خدا شفات بده !!!
گفتم
بیمار حسینم شفا نمی خواهم
جز حسین و کربلا از خدا نمی خواهم :)