تايتل قالب طراحي سايت سئو قالب بيان


بسم الله الرحمن الرحیم

اینکه هنوزم حرفی به عنوان سرآغاز برای گفتن ندارم ، اما تصمیم گرفتم متن قبلی رو پاک کنم واقعا از عجایب خلقت بنده اس!

اما خب صرفا جهت خالی نبودن عریضه چند کلمه ای عرض می نُمایم :


از چادرانه برایتان میگویم

جایی که از دغدغه ها میگوید

از دنیایی که از هر طرفش به ارزشهایمان می تازند

اشتباه نکنید چادرانه یک وبگاه مروج حجاب نیست!

اینجا جایست که قرار است خوب زندگی کردن و جنگیدن با هوای نفس را پله پله دنبال کند

خاکریز هایش را فتح کند و انا محب الزهرا را در تمام دنیا فریا زند......

این جا یک عدد بنده در پی گرافیست شدن ، گه گاهی به جای قلمو قلم به دست میشود و مشق میکند زمزمه های چادر خاکی را....

باعث خوشحالی وافتخار است اگر گوش شنوای چادرانه باشید :)